Colegiul Republican de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Contacte

  • Director: Lilia Răcilă tel.:(+373 22) 766496
  • Director adjunct pe instruire și educație: în proces de concurs
  • Director adjunct pe practică și instruire: în proces de concurs
  • Director adjunct pe gospodărie Ion Castraveţ tel.:(+373 22) 772430
  • Secretar secţia de învăţământ Vera Sorocovici tel.:(+373 22) 766639
  • Contabilitate, contabil şef Eugenia Rotari tel.:(+373 22) 772658
  • Secția cadre Lidia Celac tel.:(+373 22) 772507
  • Recepţie tel.:(+373 22) 573398

Chişinău Republica Moldova, Str. Independenţei 1, MD-2043