Colegiul Republican de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Contacte

  • Director: Răcilă Lilia tel.:(+373 22) 766496
  • Director adjunct pe instruire și educație: Coroliuc Ana tel.:(+373 22) 766428
  • Director adjunct pe practică și instruire: Dragnev Lilia tel.:(+373 22) 573619
  • Secretar: Sava Alina tel.:(+373 22) 766639
  • Contabilitate, contabil şef: Eugenia Rotari tel.:(+373 22) 772658
  • Secția resurse umane: Lidia Celac tel.:(+373 22) 772507
  • Recepţie: tel.:(+373 22) 573398

Chişinău Republica Moldova, Str. Independenţei 1, MD-2043