Colegiul Republican de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Noutaţi

La Centrul Expozițional ‘’Constantin Brâncuși” are loc expoziția de pictură ‘’Spațiu și culoare” a pictorului și profesorului


Mai departe...
Spre executarea Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice MOLDAC

Spre executarea Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice MOLDAC a iniţiat semnarea convenţiilor cu autorităţile de reglementare, referitoare la evaluare a organismelor de evaluare a conformităţii care solicită dreptul de a activa în domeniile reglementate, cu recunoaşterea ulterioară de către autorităţile de reglementare.


Mai departe...