Colegiul de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Specialităţi

 

Domeniile de formare profesională:

 

2.12 Modă, design interior și design industrial

Specialitatea - Design interior

 

2.13 Arte plastice

Specialitatea - Grafică
- Pictură
- Sculptură

 

2.14 Arte vizuale

Specialitatea - Tapiserie artistică
- Ceramică artistică
- Prelucrarea artistică a materialelor
- Tehnologii poligrafice