Colegiul Republican de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Noutaţi


La Centrul Expozițional ‘’Constantin Brâncuși” are loc expoziția

de pictură ‘’Spațiu și culoare” a pictorului și profesorului

Sergiu BĂDRĂGAN.