Colegiul Republican de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală